Onze diensten


Wij kunnen u adviseren dan wel voor u bemiddelen op het gebied van schadeverzekeringen. Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt in het geval dat u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc. U kunt hierbij denken aan ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, reisverzekering, autoverzekering, brandverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, glasverzekering etc.

Voor ondernemingen bieden wij tal van specifieke risico- en verzekeringsoplossingen, waarbij u kunt denken aan transportverzekeringen, goederenverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven, brand- en bedrijfsschadeverzekeringen, wagenparkverzekeringen zwaar vervoer etc. Uit hoofde van ons werk, beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

Bedrijfsverzekeringen

Advies over verzekeringen op het gebied van aansprakelijkheid, brand, transport, rechtsbijstand en motorrijtuigen.

Inkomensverzekeringen

Advies over verzekeringen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers zoals ziekteverzuim, WGA-hiaat en collectieve zorgverzekering.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Advies over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid voor u als ondernemer.

Particuliere verzekeringen

Advies over verzekeringen voor woonhuis, inboedel, auto, aansprakelijkheid, rechtsbijstand en recreatie. Handig in één pakket met oplopende pakketkorting.

Special Risks

Advies over verzekeringen voor speciale objecten zoals monumentale panden, riet gedekte woningen, exclusieve auto’s en (kunst)verzamelingen.

Maatwerk

Maak gebruik van onze expertise en jarenlange ervaring van de verzekeringsmarkt. Uw verzekeringsprobleem is onze uitdaging!